Aules

Projecte personal

2010

La meva proposta de treball fa una utilització ortodoxa de la fotografia amb la finalitat de representar espais de l’ensenyament, concretament aules universitàries. La consideració d’aquests espais esta motivada per l’elevat percentatge de temps que he passat en aquests espais: l’educació primària, la secundària i finalment la universitària. Per a la consecució de la sèrie he fotografiat una mostra representativa d’aules de diferents facultats d’universitats catalanes. El projecte proposa una representació fotogràfica amb voluntat realista dels espais concrets de les aules de l’ensenyament. La finalitat d’aquesta sèrie és la de poder veure fotografiats uns espais que ens permetin reflexionar, per exemple, sobre com estan dissenyats, quins paral·lelismes guarden amb els seus antecedents religiosos o quin és el model dominant de transmissió del coneixement.