Cessió Temporal

Projecte personal

2017

L’article 85 del Reial Decret 85.2 RD 2568/1986 regula l’obligatorietat de disposar en tots els ajuntaments de l’Estat espanyol la imatge del monarca “en lugar preferente del salón de sesiones”. Cessió temporal, en canvi, va solicitar, a totes les poblacions de més de 3.000 habitants de la província de València, el prèstec temporal dels retrats oficials de Felip VI per a la seva exhibició al Centre de Cultura Contemporània del Carme de València durant els mesos de l’exposició Arcana Imperii -a cura d’Oriol Fontdevila.