Cibercràcia

Projecte personal

2017-2018

Les xarxes socials s’han convertit en les comunitats més grans del planeta. Aquest fenomen de concentració d’audiències, no només ha despertat l’interès dels polítics sinó que la seva presència en elles ha esdevingut indispensable. Històricament l’“art” de la representació i els mitjans de la seva difusió han estat sempre restringits a favor poder, així com les seves convencions són les que han establert els cànons de representació. Actualment, en el context d’Internet i de les xarxes socials a Espanya, té lloc una doble anomalia històrica; els polítics s’incorporen al mitjà un cop aquest ja ha estat ocupat per les classes populars i, a més a més, ho fan influenciats per les formes de representació popularitzades per la ciutadania. Cibercràcia és un treball d’experimentació artística basat en la prospecció als perfils d’Instagram dels principals líders polítics espanyols amb l’objectiu d’identificar les seves estratègies de construcció d’identitats visuals.

  • Publicació. Textos de Joan Fontcuberta i Jorge Luis Marzo. Disseny: Eudald Van Der Pla. Producció: Rocaumbert F.A